הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים. תקנון מוקלד (נספחים)