הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)