הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)