יעוד שטח להרחבת מכון הטהור למי שופכין עירוני - בדרך עין כרם-צובא. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)