איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)