איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)