קביעת קוי בנין חדשים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)