שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת 6 בניני מגורים בני 3 קו'-36 יח"ד.ערב אסווחרה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)