שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת 6 בניני מגורים בני 3 קו'-36 יח"ד.ערב אסווחרה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)