שינוי יעוד שטח - מסילת ציון. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)