מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה מס' 428 מתאריך 06-08-2002