תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)