הגדלת אחוזי בניה -טלז סטון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)