קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה". תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)