קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה". הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)