שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)