שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור ספורט ומאזור חקלאי לחקלאי מיוחד -קרית יערים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)