הרחבת שטחים לבניני צבור הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)