מושב מטע-הרחבה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)