מחצבת שפיר בנחל עציונה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)