מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף מס' 54 מתאריך 30-09-2009