שינוי יעוד שכונת מקור חיים מאזור תעשיה לשכונת מגורים. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)