שינוי יעוד שכונת מקור חיים מאזור תעשיה לשכונת מגורים. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)