מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע מס' 107 מתאריך 02-01-2003