ליעד שטחים למגורים, ערב אל ערמשה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)