מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)