מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)