להגדיל ולתחום מחדש שטח המוגדר כשצ"פ בתכנית ג / 8384 שתוקף - ושינוי קו בנין צדד הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)