תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר. חתכים (נספחים)