אזור מלונאות ונופש, מנוף הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)