אזור מלונאות ונופש, מנוף תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)