שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 1 הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)