שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל . הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)