שכונת גבעת המכוש שלב ב', כרמיאל . תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)