מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף מס' 27 מתאריך 14-02-2007