איזור תעשיה ציפורית - שלב א' הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)