מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע מס' 133 מתאריך 26-02-2009