רמת מגשימים - הרחבת הישוב הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)