מרכז ספורט - כפר קמא הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)