מרכז ספורט - כפר קמא תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)