ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א' מס' 81 מתאריך 08-11-2010