שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)