מחצבות שיש קיבוץ יפתח הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)