אתר לסילוק פסולת - עין השופט. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)