מגורים בשדה יעקב. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)