מגורים בשדה יעקב. תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)