מפורטת מושב נטועה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)