משוב עבדון הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)