שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד. שינוי למתאר, כפר כנא. תקנון מוקלד (נספחים)