שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא. הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)